Hizmetlerimiz
Kişisel ve Kurumsal Gelişim Eğitimleri Pazarlama ve Satış Eğitimleri Danışmanlıklar
Twitter Icon
TWITTER
GÜNCELLEMELERİ

Takım Çalışması

Amaç:

Kurumların başarıyı yakalaması ve hızla artan rekabet ortamında hedeflerine ulaşması amacıyla güçlü bir takım çalışmasını gerçekleştirmektir.

İçerik:

- Kurum kültürü ve takım ruhu uyumu,

- Yeni bir yol haritası çizmek,

- Türk Kültüründe ekip çalışması,

- Neden takım çalışması?

- Sinerji yaratmak,

- Takım kurma ve yönetme,

- Takım gelişiminin aşamaları,

- Takımın büyüklüğü,

- Takım çalışması kimlerle yapılır?

- Birlikte çalışma becerileri,

- Takım neden başarısız olur?

- Kurumsal nedenler,

- Takım neden başarısız olur?

- Bireysel nedenler,

- Başarılı ve başarısız ekiplerin özellikleri,

- Problem çözme aşamaları,

- Takım çalışmasında gelinecek en son nokta.

Neler Kazanılır?

Eğitim sonunda, katılımcılar;

- Takım çalışmasını eğlenerek öğrenme metoduyla (edutainment) kavrayacaklar,

- Katılımcıların birbiri ve takım üyeleri ile daha yakından tanışacak ve anlaşacaklar,

- Takım olma ve birlikte iş yapma konusunda yetkinliklerini geliştirecekler,

- Etkili takım çalışmasının nasıl yapılacağını öğrenecekler,

- Dinleme, geri bildirim alma, fikir paylaşma ve çatışmaları önleme becerilerini geliştirecekler,

- Grup çalışmaları, egzersiz, eğitim oyunları ve uygulamalarla ekip çalışması yapabilecekler,

- İşyerindeki motivasyonunuzu artırabilecekler.

Katılımcı Profili:

Takım ruhuna sahip olarak daha başarılı çalışmalar ortaya çıkarmak isteyen herkes katılabilir.

Eğitim Süresi: 6 saat

Eğitimci: Hakan TURGUT veya Melih ARAT