Detay

Amaç:

Aidiyet ve Değerler Temelli İletişim Psikolojisi Eğitim programı çalışanların; aktif çalışma sürecinde daha başarılı olabilmeleri için, hangi durumlarda nasıl davranması gerektiğini belirleyebilmesi ve nasıl iletişim kurması konusunda becerilerini arttırması ve bunun farkında olması, çalışanların birbirine karşı yaklaşımlarını; içsel motivasyon unsurları ve değerleri ön plana alarak sergilemesi, firmanın kültürünü ve aidiyet duygusunu farkındalığını arttırarak yaşayan, takım olabilme bilinciyle çalışan ve geri bildirim süreçlerini verimli bir şekilde çalıştıran, katılımcıların yaşayarak öğrenme modeliyle hazırlanmış bir eğitim programıdır.

İçerik:

 • Temel İletişim Becerileri
 • Bilişsel Süreçlerden Başlayarak İletişim Psikolojisi
 • İlk İzlenim
 • Beden Dili
 • Tavır, Tutum ve Yaklaşım
 • Kişilik Tiplerine Göre İletişim Dili
 • Aktif Dinleme ve Karşısındaki İnsanı Özel Hissettirme
 • İçsel Motivasyonu Harekete Geçirme, Sürdürme Döngüsü ve Yenilenme Bilinci ( Yeni ve devam eden İletişim Süreçleri İçin)
 • Firma Kültürünü Yaşama ve Yansıtma
 • Aidiyet ve Adalet Temelli Çalışma Süreci Oluşturma ( Kişilerin Kendi Sorumluluk Alanlarından Başlayarak )
 • Sürekli Öğrenme, Uygulama ve İyileşme Süreçlerini Yönetme ( İletişim ve Bilişsel Açıdan )
 • Hızlı ve Etkin Karar Alma Sürecinde İletişim Teknikleri
 • İletişim Sürecinde Kullanılması ve Kullanılmaması Gereken Kelimeler
 • İletişimi Arttıran; Çalışma Yöntemi olarak Aktif Geri Bildirim
 • İletişimde Eşleşme Becerisi
 • Temsil Becerisinin Arttırılması
 • Doğru Sorularla İletişimi Yönlendirme
 • İtirazlarla Başa Çıkma
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma

Eğitim İşleyiş Süreci

 • Eğitim süresi 2 saat olarak planlanmıştır.
 
İletişim