Eğitmen

Muhammed Alpkent

Hitabet ve Liderlik

Detay

Amaç:

Eğitimin amacı, katılımcılarda eğitim verme ve sunum yapma becerilerini geliştirerek, kendilerine eğitmen kimliği kazandırmaktır.

İçerik:

  1. Eğitim İçerik Yönetimi (Ne Anlatacağım?),
   1. İçerik hazırlama ve zenginleştirme,
   2. 4MAT yöntemi (beyin odaklı içerik hazırlama),
   3. Eğitimler için 7 temel uygulama tekniği,
   4. Yetişkin eğitiminin özellikleri,
   5. Eğitime başlama, ısınma (Buz-Kırma) ve tanışma teknikleri.
  2. Eğitim Sunumu (Nasıl Anlatacağım?),
   1. Sosyal cesaret (heyecan kontrolü),
   2. Konuşma zekâsı,
    1. Akıcı konuşabilme yeteneğini geliştirme,
    2. Doğaçlama/hazırlıksız konuşabilme yeteneğini geliştirme,
   3. Etkili konuşma unsurları,
    1. Eğitimde etkileşimli sunum (interaktivite),
    2. Jest ve mimik kullanımı,
    3. Ses geliştirme ve sesi vurgulu kullanabilme,
    4. Dikkati yoğunlaştırma stratejileri,
   4. Sunum araçlarını (powerpoint, pointer, flipchart) kullanma ve bilgisayarlı sunum teknikleri,
   5. Eğitim ortamına hakimiyet,
    1. Eğitimi etkileyen salon faktörleri,
    2. Katılımcı yönetimi,
     1. Katılımcı tipleri,
     2. Yorum isteme, alma ve geri-bildirim verme.

Neler Kazanılır?:

Seminer sonunda, katılımcılar;
 • Etkili eğitimci profili,
 • Etkin eğitim içeriği hazırlama konularında bilgi sahibi olurlar.

Katılımcı Profili:

Programa, kurum içi eğitim vermesi, eğitim tasarımı geliştirmesi ya da sunum yapması gereken, eğitmen kimliği kazanmak isteyen herkes katılabilir.  
İletişim