Eğitmen

Erdal Usluer

Eğitim Danışmanı

Detay

Amaç:

PSP, psikodrama teknik ve ilkelerini kullanarak spontan ortamlar yaratıp, adayların yaratıcılıklarını ortaya koymalarını sağlayan bir personel seçim sürecidir. Personel seçiminde adayı tanımada iki nedenden dolayı zorluklar yaşanır. Bunlar, adayın kendisini istenecek şekilde sunma çabası ile iş görüşmesinde yaşadığı stres nedeniyle gerçek kapasitesini ortaya koyamamasıdır. PSP, adayların spontanlıklarını artırarak yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına uygun zemin hazırlar ve adayların “öyleymiş gibi” davranmalarına engel olur. Bu eğitime katılanlar PSP yöntemini kullanarak doğru personel seçimi becerisi kazanabileceklerdir.

İçerik:

 • Psikodrama,
 • PSP ile klasik görüşme arasındaki farklar,
 • PSP’nin avantajları,
 • PSP’de dikkat edilecek hususlar,
 • PSP provaları,
 • PSP süreci,
 • Isınma: Isınma aşaması örnek ve uygulamaları,
 • Oyun: Oyun aşaması örnek ve uygulamaları,
 • Paylaşım: Paylaşım aşaması örnek ve uygulamaları.

Yöntem:

Katılımcılara 3 saat teorik ders verilir. Burada amaç yöntemin bilimsel gereklerini anlamak ve uygulamanın esaslarını öğrenmektir. Daha sonra 8 kez şirkete başvuran gerçek adaylara 8 farklı görüşme oturumu yapılır. Her oturumdan sonra bir saat süreç analizi yapılır. Son aşamada katılımcılar birer oturum yönetir. Bu oturumlarında birer saat süreç analizi yapılır.

Neler Kazanılır?:

Seminer sonunda, katılımcılar;
 •  Bilgi edinmenin kolaylaştığı günümüzde iş başarısını kişinin bilgisinden daha çok kişilik özellikleri belirlemektedir. Adayların kişilik özelliklerini klasik yöntemlerle kısa sürede belirlemek oldukça zordur. PSP klasik yöntemlere göre daha hızlı ve güvenilir şekilde adayların kişilik özelliklerini belirlemeye imkan verir.
 • Hızlı ve ekonomik bir yöntemdir. 2 saatte 20 adayın, kişilik özellikleri, davranış kalıpları, problem çözme stilleri, yaklaşımları, grup içersinde aldıkları roller, beklentileri… gibi bir çok faktör hakkında bilgi edinilir.
 • Adaylar görüşme esnasında içgörü kazanabilmektedirler. Görüşmeye katılan adaylar belirtilen işleri yapıp yapamayacaklarını anlayabilmekteler. Bu durum işe başlayacak adayların mesleki olgunluklarına olumlu katkı sağladığından işe uyum daha hızlı ve kolay olmaktadır.
 • Klasik grup görüşmeleri yapay ve yaratıcılığı engelleyen bir ortamdır. Adaylar yeteri kadar spontan ve yaratıcı olamadıkları için gerçek potansiyellerini ortaya koyamayabilirler. Kurum doğru adayları kaçırabilir.
 • PSP ile adayların ilgi ve yetenekleri daha doğru tespit edilebildiği için Kurum bünyesine en doğru adayı hızlı bir şekilde kazandırabilir.

Katılımcı Profili:

Eğitime, PSP yöntemini öğrenerek işe alım yapmak isteyen İK yöneticileri ve ilgili kişiler katılabilirler.  
İletişim