Eğitmen

Canten Kaya

Eğitim Danışmanı

Hakan Turgut

Yönetim Danışmanı

Muhammed Alpkent

Hitabet ve Liderlik

Detay

Amaç:

NLP, SQ, Kişilik Tipolojileri, Beden Dili ve klâsik etkili iletişim yöntemlerinin sistemleştirilmesi sonucu oluşturulan bu eğitimle, insan hayatını oluşturan “iletişim” sürecini daha etkili, daha verimli, daha sağlıklı kullanarak, iç dengeyi, istenen sonuçlara daha yakın olmayı, mutluluğu, kalıcı dostluklar geliştirmeyi, daha iyi anlamayı ve daha iyi anlaşılmayı amaçlanmaktadır.

İçerik:

  • İletişim nedir, araçları nelerdir ve bilgelik boyutuna nasıl ulaşılır?
  • Kişilik tipleri çerçevesinde gelişen farklı yetenekler, farklı yaklaşımlar,
  • Tüm iletişim tekniklerinin iki özel kaynağı,
  • Bu iki kaynağın temelindeki muhteşem bilinç: İletişim Bilgeliği,
  • İnsanlar nasıl eleştirilirse vazgeçerler?
  • Sözlü saldırılara karşı koyabilme bilgisi,
  • Unutulmaz izler bırak insan olabilme becerisi.

Neler Kazanılır?:

Seminer sonunda, katılımcılar;
  • İnsanlarla daha iyi ilişkiler geliştirmeye başlayarak daha sevilen iyi insanlar olmaya başlarlar,
  • İnsan ilişkilerinde eleştirinin, iknanın, liderliğin, saygının, dinlemenin ve benzeri tekniklerin önemini kavrarlar, bunları hayatlarında kullanırlar ve kendilerine karşı kullanıldığında da bunun farkında olurlar,
  •  İletişim bilgeliği ile yalın iletişim unsurlarının daha ötesinde iletişim donanımı kazanarak, unutulmaz izler bırakabilirler.

Katılımcı Profili:

Programa, insanlarla iletişimde kendisini geliştirmek ve sevilen, etkili bir insan olmak isteyen herkes katılabilir. Seminer Süresi: 1,5 saat Eğitim Süresi: 6 saat  
İletişim