Eğitmen

Hakan Turgut

Yönetim Danışmanı

Muhammed Alpkent

Hitabet ve Liderlik

Detay

Amaç:

Bu eğitimle, iş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli yöneticilik becerilerinin kazanılmasını, en gelişmiş yönetim stratejilerinin kullanılmasını ve yöneticiliğin özünün kavranmasını sağlamaktır.

İçerik:

 • Liderlik oluşum süreci,
 • Lideri diğerlerinden ayıran özellikler,
 • Ekibinin lideri takipçiliğinde 2 temel faktör,
 • Yönetim, Yönetici ve Lider kavramı
 • Yönetici ve Lider arasındaki farklar
 • Yönetim fonksiyonları; planlama, örgütleme, yöneltme, denetim,
 • Yönetim becerileri; hedef belirleme, motivasyon, takım çalışması, güçlendirme ve yetki devri, iletişim, zaman planlaması, toplantı yönetimi, performans değerleme, çatışma yönetimi, problem çözme, karar verme,
 • Vaka analizleri,
 • Eğitim oyunları ve eğitim videoları.

Neler Kazanılır?:

Seminer sonunda, katılımcılar;
 • Program sonunda, katılımcılar; 
 • Yöneticilik ve liderlik kavramları öğrenilebilecek, 
 • Yöneticilik becerilerini etkileşimli yöntemlerle arttırılabilecek, 
 • Örgütün içinde ve dışında çalışanlarla yöneticiler arasında köprü oluşturulabilecek, 
 • Modern yönetim teknikleri kullanılarak performansın artmasına yardımcı olur ve en doğru ekibi kurmanın ve yönetmenin yöntemlerini gösterir.

Katılımcı Profili:

Programa liderlik ve yöneticilik becerilerini geliştirmek, uygulamaya dair en güncel bilgileri öğrenmek isteyen herkes katılabilir. Seminer Süresi: 1,5 saat Eğitim Süresi: 12 saat  
İletişim