Eğitmen

Safa Zorlu

Gösteri Sanatları

Detay

Amaç:

Çalışma hayatının vaz geçilmez unsurlarından biri olan halkla ilişkileri pratikte en doğru biçimde uygulanabilirliğini sağlamaktır.

İçerik:

  • Halk ve ilişki kavramları,
  • Halkla ilişkiler süreci,
  • Halkla ilişkiler modelleri,
  • Amaca göre halkla ilişkiler,
  • Etkili halkla ilişkiler yöntemleri,
  • Stratejik halkla ilişkiler,
  • Başarılı halkla ilişkiler örnekleri (drama tekniği).

Neler Kazanılır?:

Seminer sonunda, katılımcılar;
  • Etkili halkla ilişkileri yapabilme teknikleri öğrenilir,
  • Halkla ilişkilerin tarihi süreci öğrenilir,
  • Kurumların daha iyi halkla ilişki kurmasının yolu açılır.

Katılımcı Profili:

Programa tüm kamu ve özel sektör çalışanları katılabilir.  
İletişim