Kategori

Danışmanlık

Detay

Amaç:

Hitabet Danışmanlığı, kişilerin profesyonel yaşamda karşılaştıkları zorlukları aşmaları, astları, üstleri ve eşleriyle iletişimlerini kuvvetlendirmeyi, proje ve fikirlerini karşı tarafa daha iyi iletebilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. İletişim her bir konu ve kişi özelinde değişebilen, revizyona ihtiyaç duyan bir alan olduğundan, programımız genel geçer bir “hitabet danışmanlığı” olmanın ötesinde idarecilerin ve 7 öğretmenlerin eğitim sektöründeki ihtiyaç ve taleplerine göre özel olarak hazırlanmış bir niteliğe sahiptir.

İçerik:

  • Kitle Önünde İletişim ve Konuşma,
  • Sunum – Proje Aktarımı Teknikleri,
  • Hikaye Anlatma Sanatı ve Argümantasyon,
  • Müzakere ve Yapıcı Tartışma Teknikleri,
  • Simülasyon; Kişisel Geri Bildirim,
  • Diksiyon; Beden Dili Kullanımı.

Neler Kazanılır?:

Seminer sonunda, katılımcılar;
  • Kişi, pozisyon ve durum ayrımı olmaksızın bireylerin “beni anlamıyorlar.”  Düşüncesinin üstesinden gelmeyi sağlar.
  • İletişim, alıcı ve verici ögeleri arasında bir etkileşim süreci olduğundan “anlaşıl(a)mamak” fiilinin çözülmesi ve “yeterince iyi anlatamamak” durumunun ortadan kaldırılmasını sağlamaktır.
  • Anlatabilmeyi ve ikna edebilmeyi geliştirerek etkili bir biçimde ortaya çıkarmayı hedefler.

Katılımcı Profili:

İnsanları ikna etmek isteyen, daha doğru anlaşılmak isteyen, kendini ve fikirlerini daha iyi anlatmak isteyen herkes katılabilir.  
İletişim