Eğitmen

Muhammed Alpkent

Hitabet ve Liderlik

Detay

Amaç:

Bu eğitimle birlikte, kurumsallaşmasını tamamlamış, geniş ölçekli şirketlerde yeni işe başlayan personelin kuruma ve iş hayatına uyumunu hızlandırmak, iş dünyasında karşılaşılabilecek iletişim çatışmaları ve ast-üst ilişkilerinde olası sorunları en az düzeye indirmeyi sağlayabilecek bir bilinç altyapısı oluşturmak amaçlanmaktadır.

İçerik:

 • İnsanın 5 temel iletişim ihtiyacı ve iletişim ihtiyaçlarımızı karşılama teknikleri,
 • Kullandığımız kelimelerin muhatabımız üzerindeki etkileri,
 • Etkin ve empatik dinleme,
 • Etkin dinlemenin iş hayatında kullanılması örnekleri,
 • Pozitif yapıcı eleştiri yönetimi,
 • İş dünyasında kendini doğru ifade edebilmek için özgüven ve sosyal cesaret,
 • Çalıştığımız kuruluş hakkında genel bilgilendirme (faaliyet sahaları, kuruma bağlı şirketler, etki alanları, toplumsal imajı vs.),
 • İş yaşamında iletişimin sözsüz kuralları (odada karşılama, uğurlama, yazışma iletişimi) ve profesyonel hayatta kişisel imaj.

Neler Kazanılır?:

Seminer sonunda, katılımcılar;
 • Çalışma hayatına daha uyumlu ve iş yaşamı konusunda daha bilinçli bireyler haline gelirler ve gerek iş hayatında, gerekse kişisel hayatlarında insan ilişkilerinin önemi konusunda bilinçlenirler,
 • Çalışma arkadaşları ve müşterileri için daha doğru dinleme tarzı göstererek önemsedikleri izlenimini oluşturmayı öğrenirler,
 • Çatışma doğurmadan eleştirmeyi öğrenirler,
 • Kendilerini toplum önünde ve içinde daha etkili ve rahatça ifade edebilirler,
 • Çalıştıkları kuruluş hakkında doğru bilgiler edinirler,
 • Kurumlarına duydukları güven ve bağlılık düzeyi yükselir,
 • İş hayatında ast-üst ilişkisinde doğabilecek problemleri önlemeyi öğrenirler,
 • Çalışma arkadaşları ve müşterileri tarafından nasıl algılandıklarını daha iyi anlayarak daha başarılı bir imaj yönetimi uygulayabilirler.

Katılımcı Profili:

Programa, yönetici ve çalışan kadrosundaki herkes katılabilir.  
İletişim