Eğitmen

Hakan Turgut

Yönetim Danışmanı

Detay

Amaç:

Eğitimin amacı, iş hayatında kurum kültürünün öneminin kavranmasını ve çalışanlarda aidiyet duygusunu geliştirmeyi sağlamaktır.

İçerik:

 • Kurum kültürü kavramı,
 • Kurum kültürünün önemi ve değeri,
 • Katılımcılarla çağdaş kurum kültürü anayasası hazırlama; değerler, vizyon, misyon, strateji, hedefler,
 • Performans ve kurum kültürü arasındaki ilişki,
 • Kurum üst yönetiminde kültür oluşumu,
 • Şirket çalışanlarında kurum kültürü oluşumu,
 • Kurumsal kültürün kalıcı hale getirilmesi,
 • Kurumsal verimlilik,
 • Vaka analizleri,
 • Konuyla ilgili eğitim oyunları,
 • Film gösterimi.

Neler Kazanılır?:

Seminer sonunda, katılımcılar;
 • Kurum kültürü kavramının öğrenilmesine yardımcı olur,
 • Çalışanların aidiyet duygusunu geliştirerek performansını arttırır,
 • Kurum içinde bölümler arası yaşanan problemlerin en aza indirilmesini sağlar,
 • İşveren-çalışan ilişkilerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürümesini sağlar,
 • Çağdaş kurum kültürü anayasası hazırlamayı öğretir.

Katılımcı Profili:

Programa, yöneticiler ve her seviyeden çalışan katılabilir.  
İletişim