Detay

Eğitimin Amacı:

Programın sonunda katılımcıların kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli problem çözme ve karar verme bilgi, beceri ve tutumlarını kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Size Neler Kazandırır?

 • Sorunlara farklı bakış açılarıyla yaklaşma ve daha pratik çözümler üretme yeteneğini geliştirir.
 • Katılımcıların kendi iradesiyle yeni fikirler üretmesine katkıda bulunur.
 • Sizi kurumunuzun cin fikirlisi yapar.
 • İş yaşamında ve sosyal yaşamda daha yaratıcı olmanın yollarını gösterir.
 • Karmaşık iş sorunlarına pratik çözümler geliştirmeyi öğretir.
 • Hem analitik hem de yaratıcı düşünmeyi öğretir.
 • Problemleri öncelik sırasına göre çözmeye yardımcı olur .
 • Problemlerin ortaya çıkmadan önlenmesine katkı sağlar.
 • Problem çözme ve karar verme tekniklerini öğretir ve uygulatır.
 • Yönetimsel kararları daha doğru vermeye yardımcı olur.
 • Karar alma süreçlerini hızlandırır.
 • Problem çözme ve karar verme tekniklerini kullanarak etkin ve doğru karar verilmesine yardım eder.
 • Karardan uygulamaya geçiş ve karardan etkilenen tarafları ikna sürecini öğretir.

İçerik:

 • Problem, Karar ve İnisiyatif Kavramları
 • Risk, Belirsizlik ve Karmaşıklık
 • Problem Çözme ve Karar Verme İlişkisi
 • Problemin Yapısı
 • Problem Çözmede Başarısızlık Nedenleri
 • Problem Çözmenin Önündeki Engeller
  • Algılama
  • İfade Etme
  • Duygular
  • Zeka
  • Yaratıcı Düşünme
 • Problem Çözme Süreci
 • Karar Verme Süreci
 • Karar Verme Modelleri
  • Rasyonel
  • Sınırlı Rasyonel
  • İçgüdüsel (Sezgisel)
 • Karar Verme Tuzakları
  • Aşırı Güven
  • Çıpalama
  • Doğrulama
  • Bulunabilirlik
  • Bağlılık Gösterme
  • Tahmin ve Öngörü
  • Çerçevelendirme (Riskten kaçınma)
 • Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler
  • Bireysel
  • Örgütsel
 • Karar Verme Stilleri
  • Analitik
  • Kavramsal
  • Direktif Verici
  • Davranışsal
 • Karar Vermede Etik
 • Harvard Üniversitesinde Karar Verme Konusunda Öğretilenler
 • Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri
  • Fikir Üretme Teknikleri
   • Alfabetik Düşünme Tekniği
   • Özellik Listeme Tekniği
   • FCB Matrisi
   • Beyin Fırtınası
   • SCAMPER
   • Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
   • Zihin Haritaları
   • Güçlü Alan Analizi
   • Odak Grupları
   • Mülakat
  • Sürekli Geliştirme Teknikleri
   • PUKÖ Döngüsü
   • 5N 1K Tekniği
  • Problem Analiz Teknikleri
   • Akış Diyagramı
   • Sebep Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı)
   • Pareto Analizi (80/20 Kuralı)
   • Ağaç Diyagramı
  • Karar Verme Teknikleri
   • Nominal Grup Tekniği
   • Çoklu Oylama Tekniği
   • Hedef Saptama (Benchmarking) Tekniği
   • Delphi Tekniği
  • Veri Toplama ve Değerlendirme Teknikleri
   • Anketler
   • Kontrol Tablosu (Çetele)
   • Histogram
 • Örnek Uygulamalar
 • Vaka İncelemeleri
 • Eğitim Videoları

Eğitime Kimler Katılabilir?

 • Orta ve üst düzey yöneticiler,
 • İş dünyasında başarısını artırmak isteyen profesyoneller katılabilir.

Eğitimin Sonunda Katılımcılara Verilecekler:

 • Katılım Sertifikası
 • Eğitim Notları

Katılımcı Sayısı:

Maksimum 20 katılımcı.  
İletişim