Detay

Amaç:

Protokol kelimesi geniş anlamda iş ve sosyal yaşamda uygulanması gereken kurallar toplamıdır. Protokol kuralları, önce işletmenin iş saygınlığının koruyucusu olduğu kadar, işletmeler arası ilişkilerde şekil yö­nünden izlenmesi gereken yolu gösterir. Protokol kuralları, ayrıca, toplum yaşamında sosyal davranış kuralları ile birleşik ve iç içe uygulanır. Çağdaş toplumlarda, kişisel ve ailesel hayatın evrensel olarak benimsenen dokunulmazlığı saklıdır. Ancak özellikle resmî görevlerde bulunanlardan, tüm diğer meslek ve alanlarında hizmet verenlere kadar, insanların kendi yaşantı ve sosyal ilişkilerini kesin bir sınırla resmî özel ayırımına tâbi tutmaları olanaksızdır. İnsanın, hangi meslek ya da alanda olursa olsun amacı, toplumda güvenilirlik ve saygınlık yaratmaktır. Sürekli başarı ve mutluluk buna bağlıdır. Toplum içinde kişilik, insanın çevresinde belirli bir yer kazanmasıdır. Ancak bu, öğrencilik yıllarından başlayarak gelişen ve kendini çevresine yavaş yavaş kanıtlayan bir olgudur. İnsanların kişiliği belirginleştikte, toplumdaki ilişkileri daha çok ilgi toplar ve aynı zamanda bu ilişkiler daha yakından izlenir, gözlenir. Bu eğitim ile profesyonel iş hayatının gerektirdiği protokol, görgü ve nezaket kuralları katılımcılara öğretilecektir.

İçerik:

 • Protokol ve Görgü
 • Protokol Nedir?
 • Güvenilirlik ve Saygınlık
 • Görgü Terbiye Nezaket Zarafet
 • Hitap Şekilleri
 • Genel
 • Astların Görevleri
 • Yazılı İlişkiler
 • Kartvizit
 • Davetiyelerde İfade Tarzları
 • Telefonla Konuşma
 • Telefonla Konuşmada Temel Nezaket Kuralları
 • Kıyafet
 • Ana İlkeler
 • Renkler
 • Selamlaşma
 • Selamlamanın Önemi
 • Selamlamada Temel Kurallar
 • Selam Vermeyecek Olanlar
 • Toplumda Selamlaşma
 • Hediye Alıp Verme
 • Ana İlkeler
 • Hediye Götürülebilecek Sosyal Faaliyetler
 • Kokteyl, Parti, Resepsiyon, Akşam Yemekleri ve Diğer Davet ve Ana İlkeler
 • Genel Nezaket Kuralları ve Davranış Usulleri

Neler Kazanılır?:

 • Çalışma yaşamında insan ilişkilerinde sokakta evde okulda işyerinde insanlara nezaket incelik ve zerafet içinde davranma yöntemleri.
 • İnsanlara saygı sevgi ve nezaket kuralları içinde davranmanın yöntemleri.
 • Protokol kuralları ile devletin törensel saygınlığının koruyucusu olduğu yöntemleri ve devletler arası ilişkilerde biçim yönünden izlenmesi gereken yolları Toplumsal yaşamda toplumsal davranış kurallarıyla birlikte uygulanır.

Katılımcı Profili:

Programa, yöneticiler, bürokratlar, yönetici adayları, Protokol yönetimi ve Nezaket Kuralları yetkinliğine ihtiyaç duyan tüm herkes katılabilir.  
Launch Course