Eğitmen

Hakan Turgut

Yönetim Danışmanı

Detay

Amaç:

İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli satış yönetimi becerilerinin kazanılmasını ve satış ekibinin daha iyi yönetilmesini sağlamaktır.

İçerik:

 •  Satış ekibi oluşturma,
 • Hedeflerle yönetim,
 • Performans değerleme,
 • Eğitim ve geliştirme,
 • Finansal süreçler ve bütçe,
 • “Role Play” uygulamaları,
 • Vaka analizleri,
 • Konuyla ilgili eğitim oyunları,
 • Film gösterimi.

Neler Kazanılır?:

Eğitim;
 • Etkin satış tekniklerinin satış ekibine uygulatılmasına yardımcı olur,
 • Yüksek performanslı ve başarılı satış ekipleri kurabilmeyi sağlar,
 • Satış yapılırken yaşanan problemlerin en aza indirilmesini sağlar,
 • Satış temsilcilerinin nasıl daha etkili ve verimli bir şekilde çalıştırılabileceğini gösterir,
 • Katılımcıların satış yöneticiliği yeteneklerini geliştirmelerini sağlar,
 • Satışta başarı yüzdelerinin yükselmesine yardım eder.

Katılımcı Profili:

Satış yöneticileri ve satışta kariyer yapmak isteyen kadrolar eğitime katılabilir.  
İletişim