Detay

Amaç:

Pazarlama yapan şirketlerin rekabet eden değil, rekabet yaratan bir gelecek yaratmasını sağlamaktır.

İçerik:

 • Değişim mühendisliği,
 • Değişimi etkileyen unsurlar,
 • Günümüzde pazarlama sorunları,
 • Stratejik satış yolu ve yol haritası,
 • Pazarlamanın 8 P’si,
 • Günümüzde satış,
 • Satış performansını ölçme yöntemleri,
 • 4P ışığında SWOT analizi,
 • Şirketlere stratejik yön belirleme,
 • Büyüme stratejileri,
 • Pazarın istekleri ve yeni müşteri ihtiyaçları,
 • Pazar analizi yöntemleri,
 • Pazar analizi adımları,
 • Pazar analizinden satış potansiyelini çıkartmak,
 • Satış stratejilerini belirlemek,
 • Satış hedeflerini belirlemek,
 • Bireysel satış hedeflerini çıkartmak ve performans yönetimine bağlamak,
 • Rekabet stratejileri,
 • İzleme ve değerlendirme,
 • Satış bütçesini hazırlamak.

Neler Kazanılır?:

Eğitim sonunda, katılımcılar;
 • Günümüz satış ve pazarlama piyasası hakkında bilgi edinirler,
 • Bu piyasayı etkileyen faktörleri ve piyasadaki sorunları öğrenirler,
 • Satış ve pazarlama süreçlerinde strateji ve hedefleri belirleyebilecek bilgiye sahip olurlar,
 • Performans ölçme yöntemleri, performansı yönetme, izleme ve değerlendirme süreçlerinin bilgisini edinip rekabet ortamında kendilerini başarıya ulaştırabilecek bilgilere sahip olurlar.

Katılımcı Profili:

Pazarlama-Satış yapan şirket elemanları ve yöneticileri/yöneticileri adayları eğitime katılabilir.  
İletişim